Sikkerhed på værkstedet, ligesom på ethvert andet arbejdsområde, er ikke begrænset til kun at bære de rigtige sko eller hjelm. Vi ønsker, at det var så enkelt! Men det behøver ikke at være et helt nyt vanskeligt kapitel i din daglige rutine: det skal faktisk være enkelt og let at huske, så det hurtigt bliver en del af din daglige rutine, uden at du tænker over det.

Studerende, der er påvirket af alkohol, skal ikke have adgang til værkstedet. Dette er så enkelt, at alle kan være enige, det handler om alles sikkerhed.
Det samme gælder studerende med sundhedsmæssige problemer, der kan påvirke arbejdspladsens sikkerhed (f.eks. Medicin), skal rapportere disse forhold til værkstedets personale for at beslutte, om de er egnede til at deltage.

Underret værkstedets personale om din ankomst. De skal vide, hvis det påvirker din karakter. Ingen mad eller drikke på værkstedet, meget vigtigt.

Brug det rigtige beskyttelsesudstyr til de værktøjer, du bruger – spørg, hvis du er i tvivl. Masker, hjelme og alt skal leveres af skolen.

Alle kemikalier (f.eks. Lim og maling) skal kontrolleres gennem Chemwatch og med værkstedspersonalet inden brug. Alle stoffer, der er indlagt på skolen af ​​leveringsfirmaer, skal kontrolleres for alle nødvendige sikkerhedsforholdsregler i henhold til ISO-regler.
Meddel straks værkstedsvejlederen om defekt eller ødelagt udstyr, det er meget vigtigt!
Spørg, hvordan du bruger værktøjerne sikkert, hvis du ikke er sikker.
Sørg for, at dit arbejdsemne er fastgjort, inden arbejdet påbegyndes.
Hold ledninger op fra gulvet.
Hold afstand til enhver person, der betjener værktøj og maskiner (at støde til en operatør eller blive sammenfiltret i ledningen kan forårsage alvorlig skade på dig eller operatøren).
Tal ikke med nogen, der betjener elektrisk udstyr og maskiner.

Hold dit arbejdsområde ryddig, ligesom de mennesker, der brugte værkstedet før dig gjorde.
Rens øjeblikkeligt spild. Hvis stoffet er giftigt, skal du bruge handsker og beskyttelsesvæv.
Vask hænder efter brug af udstyr og materialer, uanset om der er spild på dig eller ej.

Speciel type maskiner eller udstyr skal håndteres meget omhyggeligt. Hvis der er farlige materialer eller klinger og tilsvarende, er det godt, at alt udstyr ledsages af specielle klistermærker, der bemærker, hvad der er nødvendigt: metalhandsker, beskyttelsesbriller osv. Hold altid afstand fra denne slags maskiner.

Når du kommer ind på værkstedet, tag dine høre- og øjenbeskyttere og rapporter det straks til værkstedets vejleder. Herefter kan værkstedet begynde. Når du forlader værkstedet, skal du kontrollere, at alle de værktøjer, du har brugt, er blevet lagt væk på passende steder, ryddet op i dit arbejdsområde, ryddet op og vaske spild og underret værkstedets personale om, at dit arbejde er udført, og at du forlader lokalet.
Beklædning og fodtøj skal stilles til rådighed, hvis det ikke er det, skal du underrette nogen, så det kan løses så hurtigt som muligt.

Der må ikke være fjollerier eller pranks. Der er intet mere irriterende end umodne mennesker, der tænker, at værkstedet er en legeplads. Men ikke kun det, hvis du handler dårligt, bringer du dine medarbejderes sundhed i fare. Studerende, der handler sådan, skal umiddelbart få besked om at forlade området.

Førstehjælpskit: Dette er noget, der skal være til stede i ethvert værksted af enhver art. Alle ulykker, skrammer og små skader skal rapporteres, før du forlader værkstedet. Hvis der sker en ulykke, uanset hvor lille den er, skal den rapporteres til værkstedets personale og en ulykkesrapport udfyldes. Udfyldelse af denne formular er bydende nødvendig for eventuelle fremtidige komplikationer som følge af en ulykke. Søg lægehjælp, men sørg altid for, at der findes en, der ved, hvordan man bruger kittet.

Brande eller andre nødsituationer: Tænk over, før du reagerer på en nødsituation på værkstedet, fordi det er let at få panik. Sørg for, at du reagerer sikkert, før du hjælper i en nødsituation. Forsøg ikke at bekæmpe brand, medmindre du er blevet oplært til at gøre det. Sørg for, at alle først er evakueret, og at kun et udvalgt par er tilbage for at bekæmpe ilden.