Workshops er en almindelig praksis som et udviklingsværktøj for personale og uddannelse i videregående uddannelser, men ikke kun begrænset til det rundt omkring i verden. Selv om det er almindeligt at observere deltagernes øjeblikkelige reaktioner, er der kun gjort få forsøg på at måle deres indvirkning. Selvfølgelig er det let at forstå, hvor vigtige de er i et videnskabeligt miljø, såsom teknik. Generelt skal man altid, før man starter en ny workshop, gennemgå den tilgængelige litteratur om effektiviteten af ​​ens data og rapportere resultaterne af hans / hendes undersøgelse over et bestemt tidsrum. En workshop kan bruge spørgeskemaer, grafer, cirkeldiagrammer i slutningen, og senere kan disse data følges op af telefoninterviews med et udsnit af deltagere.

Det at sætte dine rå data på prøve er meget vigtigt. Workshoppen viser, at dine fund kan føre til ændringer i praksis, og at disse ændringer i sig selv anses for at være succesrige af de involverede. Derefter skal dine resultater afsløre en stærk sammenhæng med dit oprindelige hypotetiske formål, hvis du ønsker at stadfæste din workshop som en fælles praksis for fremtiden. I sidste ende skal din praksis med resten af ​​data være i stand til at stå alene som et helt projekt, let for nogen at gentage, hvis de ønsker det. Derudover kan deltagerne ved afslutningen af ​​en workshop rapportere, at de sandsynligvis vil foretage ændringer. Dette kan bruges som en rimelig nøjagtig forudsigelse af efterfølgende ændringer. Funktionerne ved workshops, der er identificeret i spørgeskemaer fra slutningen af ​​værkstedet, som er forbundet med sandsynligheden for efterfølgende ændringer, skal også rapporteres.

Du kan fokusere på forskellige typer workshops, som er forklaret nedenfor til reference. Vi illustrerer også, når det er nødvendigt, hvilke regler der er særlig til brug for specifikke workshop-typer, fordi det altid afhænger af værkstedets type.

Undersøgelsesworkshops

I eksplorative workshops analyseres og forklares ideer for bedre at forstå et emne og dets tilknyttede problemer, aktuelle løsninger, men vigtigst af alt, fremtidige udfordringer til at komme med forudsigelser. Disse workshops kan have mål, såsom at identificere, hvilke handlinger der er nødvendige for at bevæge et bestemt emne fremad eller få ekspertrådgivning fra og ind i forskellige samfund. Keynotes, lynsamtaler, mini-workshops, præsentationer og diskussionssessioner i Collaborations Workshop-serien er et eksempel på udforskende workshop-sessioner. Man kan altid tjekke disse for at få en idé om hvordan man kan gennemføre sin workshop.

Læringsworkshops

I læringsworkshops undervises et bestemt færdighedssæt, anvendelse eller teknik for at gennemføre en opgave. Det forventede resultat er øget viden om et emne, kompetence eller tillid til et bestemt område eller sæt af teknikker. Eksempler på workshops for læring er værkstedet Software Carpentry og Data Carpentry. Sådanne workshops inkluderer typisk praktiske øvelser for at anvende den viden, der er opnået med hjælp fra workshoparrangørerne.

Skabende workshops

Skabende workshops samler mange forskellige individer, der har en fælles eller krydsende interesse for at løse de samme problemer ved sammen at bygge noget. De kan omfatte tværfaglige teams, hvor en deltager leder den kreative proces, og hver deltager vejleder de andre ved at dele deres viden. Hvad der kan laves, kan selvfølgelig variere; det kan være software, dataanalyse, standarder, ressourcer eller endda andre projekter. Workshops i de videnskabelige samfund, hvor grupper af forskere arbejder med detaljer eller kommentarer til historiske tekster, ligger mere an til at udvikle sig til workshops end de adskiller sig fra traditionelle efterforsknings- eller læringsworkshops, dette er den største forskel. De så kaldede “hackathons” anses for at være skabende workshops for at fuldføre en forskningsrapport.